Υλοποίηση

Στην εταιρία ALMEL δεσμευόμαστε στην ταχύτητα, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, το σεβασμό και την ασφάλεια στην υλοποίηση κάθε έργου

Στόχος μας είναι – μετά την ανάθεση του κάθε έργου – η υλοποίηση αυτού στον προσυμφωνηθέντα χρόνο που έχει γίνει με τον πελάτη, ,με την μέγιστη ποιότητα και την μέγιστη ασφάλεια

Η εταιρία ALMEL παρέχει πλήρεις υπηρεσίες Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management) όσον αφορά στον συντονισμό, την οργάνωση, την επίβλεψη και τη διαχείριση ενός έργου , με στόχο την έγκαιρη, οικονομικότερη και βέλτιστη ποιοτικά ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη εμπειρία και μέσω κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογών, παρακολουθεί την πορεία του έργου και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες ώστε το έργο να είναι εντός πλαισίου ποιότητας, χρόνου και προϋπολογισμού.

Υλοποίηση

Η εταιρεία ALMEL δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και των σιδηροκατασκευών πάνω από 20 χρόνια και έχει συμμετάσχει σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα.

Από την Στρατηγική του Έργου, την εκπόνηση και παρακολούθηση του Χρονοδιαγράμματος, την παρακολούθηση και επίβλεψη της κατασκευής (ενεργώντας ως τεχνικός σύμβουλος του πελάτη) έως και την αποπεράτωση και παράδοση του έργου, η εταιρεία μας ολοκληρώνει τις υπηρεσίες αξιόπιστα και αποτελεσματικά προς όφελος του πελάτη.

Η εταιρία ALMEL, είναι μια πλήρως καταρτισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της, κατασκευές με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Διαχειρίζεται το έργο, τις προμήθειες, διενεργεί τον έλεγχο της κατασκευής, διαχειρίζεται τον προγραμματισμό του έργου, την κοστολόγησή του, την επίβλεψη της κατασκευής, τον συντονισμό των συνεργείων, την συντήρηση του.

Και όλα αυτά φυσικά με την υπογραφή ALMEL.

Scroll to Top