Ενισχύσεις Κτιρίων

Η εταιρία ALMEL διαθέτει ένα άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με κύριο τομέα δραστηριότητας τις μεταλλικές κατασκευές.

Αναλαμβάνουμε ενισχύσεις κτιρίων, στις καλύτερες τιμές τις αγοράς.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια υφιστάμενου κτίσματος θα πρέπει η μελέτη στατικής επάρκειας να εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που η μελέτη στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτίσματος αναδείξει δομικές ανεπάρκειες που αφορούν, είτε μεμονωμένα δομικά μέλη είτε το σύνολο του κτίσματος και ειδικότερα τη συμπεριφορά του σε δυναμική καταπόνηση (Σεισμός Σχεδιασμού), εκπονείται η απαιτούμενη μελέτη δομικών ενισχύσεων.

Ενισχύσεις Κτιρίων 01

Η Ενίσχυση υπαρχόντων κατασκευών  επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Ειδικών Μεταλλικών Αντισεισμικών Στοιχείων (ΕΜΑΣ), τα οποία προσδίδουν πρόσθετη δυσκαμψία. 

Οι έως τώρα εφαρμογές των στοιχείων αυτών έχουν ήδη αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες της νέας αυτής προσέγγισης στον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων, αλλά και τον επανασχεδιασμό και την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών.

Τα ΕΜΑΣ μπορούν να τοποθετηθούν σε επιλεγμένα φατνώματα σε κάθε όροφο και η μορφή τους μπορεί να ποικίλει.

Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν και προσαρμόζονται εύκολα στις αρχιτεκτονικές και λειτουργικές ανάγκες ενός κτιρίου

Τα δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, παράγονται σε βιομηχανικές μονάδες που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το κτίριο δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Η σύνδεση των μεταλλικών δοκών γίνεται με μεταλλικές ντίζες μεγάλης διαμέτρου οι οποίες περνάνε σε φλάντζες μεταλλικές μεγάλου πάχους.

Ενισχύσεις Κτιρίων


Η ολοκληρωμένη λύση για Ενισχύσεις Κτιρίων.

Δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών

Αγκύρια.

Ραβδωτά χαλύβδινα στοιχεία υψηλής συνάφειας με σπείρωμα κατηγορίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη.
Τοποθετούνται στην άνω στάθμη (κεφαλή) των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην στάθμη οροφής υπογείου για την σύνδεση των χαλύβδινων υποστυλωμάτων της ανωδομής με τα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα του υπογείου, σε πλήθος και διαστάσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη.

Αμιγώς Μεταλλικά Υποστυλώματα Ανωδομής.

Παράγονται στο εργοστάσιο από χαλύβδινες πλατύπελμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση.

Η σύνδεση τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων.  Η διατομή των υποστυλωμάτων για τα συνήθη κτήρια είναι ενιαία καθ’ ύψος χωρίς διακοπή στις στάθμες των πλακών.

Σύμμικτα Χαλύβδινα Υποστυλώματα Ανωδομής.

Παράγονται στο εργοστάσιο από πλατύπελμες διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση.

Η σύνδεση τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων.
Με την ολοκλήρωση της ανέγερσης τους εγκιβωτίζονται σε οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σύμμικτες η Αμιγώς Μεταλλικοί Δοκοί Ανωδομής.

Παράγονται στο εργοστάσιο από πλατύπελμες διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση.

Η σύνδεση τους με τα χαλύβδινα υποστυλώματα της ανωδομής οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων. Στο άνω πέλμα τους φέρουν διατμητικούς ήλους για την σύνδεση τους με τις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμμικτη λειτουργία). Συνδέσεις Μεταλλικού Σκελετού.

Οι Συνδέσεις των κυρίων μελών του μεταλλικού σκελετού είναι κοχλιωτές και ποτέ συγκολλητές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη.

Κατακόρυφα Στοιχεία Ακαμψίας Ανωδομής.

  • Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τοιχία).
    Κατασκευάζονται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη,
  • Χαλύβδινα Αντιανέμια.
    Προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση δύο χιαστί ή έκκεντρων αντιανέμιων ανά κατεύθυνση του κτιρίου, μεταξύ των υποστυλωμάτων.
    Τα αντιανέμια τοποθετούνται μέσα στην τοιχοποιία, και σκοπό έχουν να περιορίσουν τις σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων από την επίδραση οριζόντιων φορτίων.

Ενισχύσεις Κτιρίων – Δείγματα Εργασιών

Scroll to Top